Informace o nás

PROJEKT KRONIKA DO UCHA aneb TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE V HORNÍM MARŠOVĚ
 
Projekt  je zacílen na zvýšení komunikačních dovedností mladé generace v rámci posílení soudržnosti, mezigeneračních a sousedských vztahů v Horním Maršově.
 
Na základě výzkumu a nahrávek vytvoří účastníci projektu – nejmladší generace Horního Maršova – CD Kronika do ucha, které uchová vyprávění a vzpomínky jejich rodičů, prarodičů i lidí z nejbližšího okolí, týkající se jejich profesních zkušeností a povolání. Součástí CD bude i sekce nazvaná Čím bych chtěl být, která zachytí sny a představy o budoucím povolání nejmladší generace.
KRONIKA DO UCHA je pilotem projektu, jehož smyslem je na základě orální historie rekonstruovat život obyvatel Horního Maršova, konfrontovat jej s dnešním stavem, a zachovat tak zachycenou "paměť" obce pro budoucí generace.
 
Účastníci projektu /ve věku od osmi do osmnácti let/ absolvují teoretické i praktické lekce, ve kterých se pod vedením zkušených odborníků naučí základní dovednosti a metody /jak vést rozhovor, jak pracovat s pamětníky, jak získaná data zpracovat atd./ a získají praktické zkušenosti při práci v terénu /práce se záznamovou technikou, zásady sociální interakce/. Za pomoci počítačové techniky vytvoří a navrhnou finální podobu svého výstupu – audio CD, které představí obyvatelům Horního Maršova při slavnostním křtu s doprovodným programem.  
 
Koordinátor projektu:
Zuzka Kostadinovová
 
Odborný poradce:
Mgr. Eva Hrubá
 
Spolupráce a kontaktní osoba v ZŠ Horní Maršov:
Mgr. Eva Hloušková
 
Garant projektu a technická spolupráce:
Pavel Vojtěch
 
Realizaci projektu finančně podpořila Poštovní spořitelna prostřednictvím Nadace VIA.
Projekt zaštiťuje Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov.